Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc thu ngân sách đạt 55% kế hoạch tỉnh giao

10:07, 13/07/2016

(ĐN)- Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn Xuân Lộc là hơn 107 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015.

(ĐN)- Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn Xuân Lộc là hơn 107 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhìn chung, các khoản thu trong 6 tháng đều đạt và vượt dự toán theo tiến độ. Một số khoản thu đạt thấp như thuế giá trị gia tăng được xác định do nhiều nguyên nhân khách quan, đó là: số thu lập bộ chủ yếu là thu từ nông sản, tuy nhiên hiện tính về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu so với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và do sự ảnh hưởng của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính. Trong 6 tháng cuối năm, Xuân Lộc sẽ đề ra nhiều giải pháp trong tăng cường thu ngân sách nhằm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều