Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Đồng Nai

Phạm Tùng
15:57, 13/05/2024

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15-4-2024 của HĐND tỉnh về thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ và chất lượng với hiệu quả cao nhất. Ảnh: Minh họa

Theo đó, UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh.

Đến nay, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai đã được HĐND tỉnh họp và thông qua. UBND tỉnh cũng đã hoàn thiện hồ sơ, trình lại Bộ Kế hoạch và đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh) rà soát, gửi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ và chất lượng với hiệu quả cao nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương phối hợp với cơ quan lập quy hoạch, liên danh các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh. Trong đó, các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, hoàn thiện nội dung cả ngành, lĩnh vực và địa phương trong dự thảo quyết định và phụ lục các phương án phát triển của ngành, lĩnh vực.

Sau khi hồ sơ quy hoạch tỉnh được Hội đồng Thẩm định gửi lấy ý kiến lại các bộ, ngành trung ương và ủy viên Hội đồng Thẩm định, các đơn vị khẩn trương, chủ động theo dõi và liên hệ với các cơ quan chủ quản để nắm thông tin về nội dung góp ý liên quan đến ngành, lĩnh vực. Qua đó, xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy viên phản biện và gửi liên danh các nhà thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư để tổng hợp.

Căn cứ vị trí, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, tình hình thực tiễn, mục tiêu, quan điểm, tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong thời kỳ quy hoạch, các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh sửa, cập nhật bổ sung kịp thời các phương án phát triển đảm bảo phù hợp các quy định của Luật Quy hoạch, các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật, các quy định liên quan.

Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức hội nghị giới thiệu danh mục dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều