Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xuân Lượng - Khánh Lộc
15:52, 15/04/2024

Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

Tin xem nhiều