Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm Tùng
12:33, 15/04/2024

(ĐN)- Ngày 15-4, tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giải trình các nội dung liên quan đến hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định gồm: tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt);

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch, bản sao ý kiến góp ý của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch;

Báo cáo thẩm định quy hoạch, bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh xác định tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Ảnh: tư liệu

Theo dự thảo quy hoạch tỉnh, với tư duy đột phá, phát huy các tiềm năng và lợi thế, tỉnh Đồng Nai xác định tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đi đầu trong phát triển công nghiệp tạo giá trị cao, đầu mối giao thương quốc tế, du lịch dịch vụ gắn với văn hóa tâm linh và đô thị đẳng cấp quốc tế với mô hình đô thị thông minh bền vững, đáng sống, nơi tập trung trí thức và nhân tài.

Quy hoạch cũng xác định lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, hoàn thành mục tiêu phát thải trung tính “Net Zero 2050”.

Quy hoạch tỉnh cũng đưa ra 5 quan điểm trong quá trình lập quy hoạch gồm: lấy người dân làm trung tâm; phát triển có chọn lọc; phát huy thế mạnh, tiềm năng; hướng tới tương lai và phát triển bền vững.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều