Báo Đồng Nai điện tử
En

Bổ sung Dự án Khu đô thị hồ Núi Le vào danh mục dự án cần thu hồi đất

Phạm Tùng
12:33, 15/04/2024

(ĐN)- Ngày 15-4, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1).

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1). Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, Dự án Khu đô thị hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc sẽ được cập nhật bổ sung vào danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1).

Theo UBND tỉnh, trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt, Dự án Khu đô thị hồ Núi Le với diện tích hơn 252 hécta tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Ray (theo hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Ray đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050) và xã Xuân Trường (đã được UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt trong quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Trường), phù hợp chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đang triển khai các dự án trong khu phức hợp du lịch sinh thái, đô thị, nghỉ dưỡng, tham quan chuyên đề… tại khu vực núi Chứa Chan và hồ Núi Le. Theo đó, các dự án trong khu phức hợp sinh thái nghỉ dưỡng núi Chứa Chan và hồ Núi Le là một trong những công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Việc HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lụa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh (lần 1) làm cơ sở cho UBND huyện Xuân Lộc đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, giúp phát huy được hiệu quả kinh tế của khu đất và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế chung của huyện, góp phần xây dựng thị trấn Gia Ray gắn với “văn minh đô thị” và nâng cấp đô thị Gia Ray đạt đô thị loại IV vào năm 2030.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều