Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần đưa thông tin thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm đến lao động thất nghiệp trong năm 2024

Lan Mai
13:15, 10/01/2024

(ĐN)- Sáng 10-1, Sở LĐ-TBXH tổ chức hội nghị tổng kết công tác LĐ-TBXH năm 2023, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị tổng kết ngành lao động - thương binh và xã hội
Quang cảnh hội nghị tổng kết ngành lao động - thương binh và xã hội

Năm 2023, với phương châm hoạt động Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, ngành LĐ-TBXH đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu được giao. Trong đó, giải quyết việc làm cho hơn 84 ngàn lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 58 ngàn người với số tiền 1,8 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt  67,51%...

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ gần 10 ngàn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động với số tiền gần 15 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn vệ sinh lao động được chú trọng. Trong năm, số vụ tai nạn lao động giảm 27%, số vụ đình công, tranh chấp lao động giảm 54% so với năm 2022…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, năm 2024 sẽ đặt ra nhiều thách thức với ngành LĐ-TBXH, do đó, toàn ngành cần quyết liệt hơn trong các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trong đó, thực hiện các chính sách xã hội và người có công với cách mạng; quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục liên kết doanh nghiệp tạo việc làm cho học viên sau đào tạo; tiếp tục thực hiện đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành LĐ-TBXH tập trung quản lý hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức điều tra thông tin thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm, thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp. Đồng thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động nhằm ổn định quan hệ lao động. Tăng cường thanh, kiểm tra các quy định, chế độ, chính sách về lao động, việc làm nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Lan Mai

Tin xem nhiều