Báo Đồng Nai điện tử
En

THÔNG BÁO về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

03:08, 30/08/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh ngày 29-8 đã ban hành THÔNG BÁO số 25-TB/HĐTD về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

[links()]Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh ngày 29-8 đã ban hành THÔNG BÁO số 25-TB/HĐTD về việc nộp lệ phí thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

Căn cứ Quyết định số 742-QĐ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo số 22-TB/HĐTD ngày 22/8/2022 của Hội đồng Tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan kỳ thi, thu lệ phí kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển các cơ quan khối Đảng, đoàn thể năm 2022. Theo đó, thời gian nộp lệ phí dự thi vào ngày tổ chức hướng dẫn và thu lệ phí thi (ngày 27/8/2022).

Tuy nhiên, đến nay còn 17/104 thí sinh chưa nộp lệ phí thi về Hội đồng Tuyển dụng (danh sách kèm theo).

Để tạo điều kiện cho thí sinh được tham dự kỳ thi, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo đến các thí sinh chưa đóng lệ phí dự thi được tiếp tục nộp lệ phí dự thi: 400.000đ/thí sinh.

- Thời gian thu lệ phí dự thi: từ ngày 27/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm thu lệ phí dự thi: Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Số 90 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Lưu ý: Đến hết ngày 31/8/2022, thí sinh không nộp lệ phí dự thi xem như không đủ điều kiện dự thi và sẽ không được tham gia kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo cho các thí sinh được biết và thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

          Tải Thông báo số 25                                                                                       

    

 

Tin xem nhiều