Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường bắn Quốc gia khu vực 3 - Quân khu 7 kính báo

07:08, 29/08/2022

Nhân dịp đơn vị tổ chức Lễ  kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (4-9-1982 – 4-9-2022), vì không có điều kiện gặp mặt đầy đủ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ; Đảng ủy – Ban chỉ  huy Trường bắn Quốc gia khu vực 3 xin trân trọng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, toàn thể các đồng chí cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan – chiến sĩ đã và đang công tác tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3  lời thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất.

Nhân dịp đơn vị tổ chức Lễ  kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (4-9-1982 – 4-9-2022), vì không có điều kiện gặp mặt đầy đủ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ; Đảng ủy – Ban chỉ  huy Trường bắn Quốc gia khu vực 3 xin trân trọng gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, toàn thể các đồng chí cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan – chiến sĩ đã và đang công tác tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3  lời thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất.

Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ truyền thống của đơn vị trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy – Ban  chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực 3  chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng; các cơ quan Bộ Quốc phòng; Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các Cơ quan Quân khu; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đơn vị đóng quân; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong 40 năm qua.

Đảng ủy, Ban chỉ huy

Trường bắn QGKV3/Quân khu 7

Tin xem nhiều