Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia hạn thời gian sử dụng đất cho dự án của Bitexco

Phạm Tùng
21:28, 24/09/2023

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định về việc kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất đối với dự án khu dân cư - thương mại tại xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch. Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án trên vì ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Thời gian gia hạn tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định.

Nếu hết thời gian gia hạn dự án mà Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở TN-MT lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco khẩn trương thực hiện các thủ tục và triển khai hoàn thành dự án khu dân cư - thương mại tại xã Phú Hội theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn. Đồng thời, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Dự án khu dân cư - thương mại tại xã Phú Hội có diện tích thực hiện hơn 6,6ha.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều