Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Phạm Tùng
21:01, 31/03/2024

UBND tỉnh đã có quyết định về việc giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2024.

Theo đó, đối với số vốn hơn 79,2 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất, UBND tỉnh đã giao chi tiết cho các dự án hơn 52,5 tỷ đồng. Tiếp tục giao chi tiết hơn 1,7 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án. Phần còn lại chưa được phân bổ là hơn 24,9 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng quyết định giao chi tiết số vốn hơn 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tập trung cho 3 dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu sử dụng đất. Trong đó, điều chỉnh giảm 30 tỷ đồng của 1 dự án để bổ sung cho 1 dự án khác.

 Phạm Tùng

Tin xem nhiều