Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng trưởng xanh cần phát triển tín dụng xanh

Khánh Minh
08:01, 28/11/2023

Trong tiến trình phát triển bền vững, Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đều cần có nguồn vốn tín dụng xanh để đầu tư cho từng lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics… Mỗi lĩnh vực đều có kế hoạch và lộ trình để chuyển đổi và ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong sản xuất để đảm bảo sản xuất xanh và tăng trưởng xanh. Muốn chuyển sang sản xuất xanh, mỗi lĩnh vực đều cần nguồn vốn lớn để đầu tư máy móc, đào tạo nguồn nhân lực có thể làm chủ công nghệ. Nguồn vốn đầu tư này rất ít doanh nghiệp có sẵn, mà đều phải vay từ các ngân hàng.

Tại nhiều nước, hệ thống ngân hàng thường dành ra một khoản vốn lớn cho phát triển xanh. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng được những tiêu chí để tiếp cận tín dụng xanh sẽ được vay vốn để đầu tư cho các dự án phát triển xanh. Tại Việt Nam, 5-6 năm trở lại đây, tăng trưởng xanh được nhắc đến nhiều, nhưng dòng vốn cho lĩnh vực sản xuất xanh còn thấp. Vào cuối năm 2022, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt hơn 451,5 ngàn tỷ đồng, chiếm 4,19% tổng dư nợ trong toàn nền kinh tế, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh vẫn còn ít. Trong khi tỉnh là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, sản phẩm công nghiệp sản xuất ra hơn 70% dành cho xuất khẩu vào các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đây đều là những quốc gia đòi hỏi rất cao về chất lượng sản phẩm và đều có lộ trình giảm phát thải nhà kính về 0. Theo đó, các quốc gia trên yêu cầu sản phẩm vào thị trường này đáp ứng các tiêu chí về sản xuất bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo, nguyên liệu tái chế. Doanh nghiệp ở Đồng Nai muốn giữ được đơn hàng và thị trường xuất khẩu buộc phải có lộ trình chuyển đổi xanh. Quá trình này, hầu hết doanh nghiệp đều cần nguồn tài chính lớn để đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, đặc biệt là nguyên liệu tái chế.

Theo các chuyên gia kinh tế, ngân hàng nên tăng thêm tỉ trọng tín dụng xanh cho các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng xanh để phát triển bền vững.            

Khánh Minh

Tin xem nhiều