Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện ngày 20-11-2023

Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Hà
06:33, 20/11/2023
Đồ họa thể hiện số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 11-2023. Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Hà
Đồ họa thể hiện số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 11-2023. Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Hà

 

Tin xem nhiều