Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động hơn 117 ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

L.Q
22:54, 10/10/2023

(ĐN)- Giai đoạn 2021-2025, Đồng Nai dự kiến bố trí hơn 27 ngàn tỷ đồng từ ngân sách và huy động khoảng 117 ngàn tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh tập trung đầu tư các công trình lớn, công trình trọng điểm như: giao thông, thủy lợi, điện trung thế, bệnh viện, trường học… Đây là nguồn vốn dẫn dắt, kích thích huy động đối với nguồn vốn các thành phần kinh tế khác. Nguồn vốn tín dụng chủ yếu là đầu tư phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đồng thời để họ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn doanh nghiệp là nguồn vốn quan trọng cho đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, gia tăng việc làm cho người dân. Tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách kêu gọi đầu tư, giới thiệu tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tiến hành đầu tư như: hỗ trợ về thủ tục hành chính, đảm bảo về an ninh trật tự, cung cấp nguồn lao động...

L.Q

 

Tin xem nhiều