Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho cấp, thoát nước đô thị

Đào Lê
23:24, 16/10/2023

Nhằm phục vụ nhu cầu phát triển và để đạt được các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, H.Long Thành đã và đang quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước của địa phương. Điều này vừa giải quyết nhu cầu cung cấp nước sạch cho người dân và nhu cầu giải quyết thoát nước, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn.

Theo đó, huyện đang triển khai xây dựng dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực Trung tâm Văn hóa - thông tin - thể thao huyện; Hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung cho TT.Long Thành giai đoạn ưu tiên. Một số công trình kiên cố hóa tuyến suối khu vực trung tâm nội thành, nội thị cần thực hiện, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2023 các tuyến suối Phèn, suối Cây Khế, suối Quán Thủ, tuyến kênh Bà Lễ và ấp 2 xã Long An. Ngoài ra, đối với các tuyến đường giao thông, các trục chính đều bố trí hệ thống thoát nước đồng bộ, tạo thành mạng lưới đường cống thoát nước cho toàn khu vực đô thị.

Đối với hệ thống hạ tầng cấp nước, Long Thành đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chất lượng đạt 85%. Huyện tập trung đầu tư các công trình cấp nước gồm: xây dựng hệ thống cấp nước tập trung hồ Lộc An với công suất 5 ngàn m³/ngày đêm; xây dựng các công trình cấp nước đối với các xã phía Bắc của huyện do Công ty CP Cấp nước Đồng Nai quản lý; xây dựng các công trình cấp nước đối với các xã phía Nam của huyện do Công ty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới quản lý. Hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước cho gần 1,3 ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2023-2025 đầu tư cho công tác cấp nước sạch nông thôn khoảng 185,4 tỷ đồng.

Đào Lê

Tin xem nhiều