Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai 7 ngày qua

10:05, 28/05/2022

* Đồng Nai sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2,6 ngàn tỷ đồng để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

* Đồng Nai sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2,6 ngàn tỷ đồng để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Trong trường hợp điều chỉnh tăng thêm tổng mức vốn đầu tư của dự án, Đồng Nai cam kết bố trí đủ số vốn tăng thêm (tương ứng với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng thêm đoạn qua địa bàn Đồng Nai).  Đó là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề - HĐND tỉnh khóa X vào ngày 24-5.

* UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến
30-6-2022.

L.V (tổng hợp)
 

Tin xem nhiều