Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành công bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

03:09, 09/09/2022

Mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã ký ban hành Văn bản số 3850-CV/TU ngày 16-8-2022 về việc không sử dụng rượu, bia trước, trong ngày và giờ làm việc nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật Nhà nước, nhất là tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; thái độ, tác phong trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh.

Mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã ký ban hành Văn bản số 3850-CV/TU ngày 16-8-2022 về việc không sử dụng rượu, bia trước, trong ngày và giờ làm việc nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật Nhà nước, nhất là tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; thái độ, tác phong trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không sử dụng rượu, bia trước, trong ngày, giờ làm việc.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh (PAR Index) và chỉ số hiệu quả quản trị công, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 của tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch này nhằm khắc phục cơ bản những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đánh giá của Bộ tiêu chí chỉ số CCHC; tiếp tục duy trì và phát huy những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tốt; phấn đấu đạt chỉ số tổng hợp từ 85% (tăng 2% so với năm 2021) trở lên, cải thiện ít nhất 10 bậc chỉ số CCHC của Đồng Nai năm 2022. Bên cạnh đó, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị công, hành chính công cấp tỉnh năm 2022 so với năm 2021. Trong đó, duy trì điểm đánh giá hài lòng về quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức đạt từ 89% trở lên; tập trung cải thiện sự hài lòng của người dân về quá trình giải quyết phản ánh kiến nghị, phấn đấu đạt từ 85% trở lên.

Điểm qua 2 văn bản trên cho thấy, Đồng Nai đang rất quyết tâm siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nền nếp công vụ nhằm mục tiêu khắc phục những hạn chế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là giải pháp quan trọng để Đồng Nai cải thiện các chỉ số CCHC, nhất là những chỉ số giảm mạnh trong năm 2021. Bởi thực tế cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng nhưng lĩnh vực CCHC, mà nhất là giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục được khắc phục nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau khi thông tin về một số chỉ số CCHC của Đồng Nai sụt giảm trong năm 2021 được công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã làm việc ngay với các đơn vị có liên quan nhằm rà soát, đánh giá tình hình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC, từ đó đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục. Theo đó, kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu với nhiều giải pháp cải thiện cụ thể với cơ quan tham mưu, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện cụ thể… Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện chỉ số CCHC. Nơi nào phát hiện cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, còn gây phiền nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp cần phải thay thế ngay.

Quyết tâm cải thiện các chỉ số CCHC của Đồng Nai là rất lớn. Và để thực hiện thành công, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị mà bắt đầu là từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 Minh Ngọc

Tin xem nhiều