Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững niềm tin xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"

11:08, 31/08/2022

Cách đây 77 năm, trong Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - vào ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân cả nước và quốc tế rằng: "… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập.

Cách đây 77 năm, trong Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - vào ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân cả nước và quốc tế rằng: “… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Từ thời khắc lịch sử vĩ đại này, nhân dân thực sự trở thành người chủ của đất nước.

Trải qua những gian khổ trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đưa non sông thu về một mối và kiến thiết đất nước, nhân dân ta càng có niềm tin son sắt vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muôn người như một, những người Việt Nam yêu nước đều thống nhất ý chí và hành động, nhất tề thực hiện lời thề non sông: “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Cũng với tinh thần bất diệt và thiêng liêng ấy, ngày nay, trong kỷ nguyên mới của độc lập, tự do đã được ông cha ta không tiếc máu xương để gầy dựng, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn thể nhân dân đã luôn đoàn kết, chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc, xây dựng đất nước ngày một “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như tâm nguyện mà Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Giữ vững thành quả cách mạng, trong chặng đường xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, đột phá, ghi nhiều dấu ấn quan trọng, đậm nét trên trường quốc tế. Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm thực hiện đổi mới tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Hòa trong dòng chảy chung đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã luôn tích cực, năng động và sáng tạo trong lao động, sản xuất, từ đó đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào. Đồng Nai không chỉ là “ngôi sao sáng” trên bản đồ công nghiệp - thương mại của cả nước, mà nhiều năm liền còn nằm trong tốp đầu của cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tốp đầu về thu ngân sách nhà nước. Riêng trong năm 2021, Đồng Nai là một trong 3 địa phương đứng đầu về thu ngân sách, được Chính phủ khen thưởng. Ngoài ra, dù là tỉnh công nghiệp nhưng Đồng Nai có nền nông nghiệp thuộc tốp đầu cả nước, dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước…

Trong ngày hội lớn của dân tộc - kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), ôn lại truyền thống vẻ vang, thời khắc lịch sử của dân tộc, điểm lại những thành quả mà Đảng, chính quyền và nhân dân đã cùng nhau đạt được để tiếp thêm động lực mới, khí thế mới, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững niềm tin thực hiện thành công mục tiêu: đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

BĐN

Tin xem nhiều