En

Duy trì mô hình bảo vệ môi trường khu dân cư

11:08, 26/08/2022

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở TN-MT đã triển khai chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của nhân dân, các tôn giáo… tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở TN-MT đã triển khai chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của nhân dân, các tôn giáo… tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Một trong số đó là mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện Đồng Nai có hơn 300 mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường và Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Các mô hình này ngoài việc đảm bảo các tiêu chí về: quy mô số hộ, có ban công tác Mặt trận, ban điều hành hiệu quả, còn đảm bảo có trên 95% hộ gia đình đăng ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và cuộc sống hằng ngày; trên 90% gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường của tổ dân phố, ấp và nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định, giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư, tụ điểm công cộng…

Từ hoạt động của các mô hình điểm, việc triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình đã khơi dậy sức mạnh của cộng đồng, ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần thay đổi hành vi, thói quen của mỗi người dân theo hướng tích cực và thân thiện hơn với môi trường. Nhiều khu dân cư đã xóa được những tập tục lạc hậu, xây dựng và thực hiện tập quán mới, văn minh.

Tuy nhiên, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với hệ thống Mặt trận tại một số địa phương chưa được đồng đều dẫn đến ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự chuyển biến rõ rệt. Kinh phí hoạt động hạn hẹp, nhiều nơi phát động thành lập mô hình nhưng hoạt động cầm chừng, không hiệu quả; nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở khu dân cư chưa được quan tâm xử lý kịp thời, dứt điểm.

Do đó, trong chương trình liên tịch phối hợp chủ động hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 giữa Sở TN-MT và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nội dung xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các khu dân cư tiếp tục được coi trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã kiến nghị tăng kinh phí và tăng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường được hỗ trợ kinh phí hằng năm.

Hy vọng, đây sẽ là nguồn lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bảo vệ môi trường; đồng thời, giám sát việc tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích