Tổng đài dịch vụ công 1022 hỗ trợ, xử lý 99,87% phản ánh, kiến nghị của người dân

Cập nhật lúc 00:47, Thứ Bảy, 24/12/2022 (GMT+7)

Theo thông tin từ UBND tỉnh, trong năm 2022, Tổng đài Dịch vụ công 1022 đã tiếp nhận 55.821 lượt liên hệ yêu cầu hỗ trợ thông tin, đăng ký dịch vụ bưu chính công ích, gửi phản ánh, kiến nghị. Tổng đài đã xử lý 55.750 lượt, đạt trên 99,87%. Các phản ánh, kiến nghị sau khi giải quyết được công khai (500 thông tin/tháng) trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân phản ánh kiến nghị của tỉnh (http://1022.dongnai.gov.vn).

Trong năm 2022, Đồng Nai đã tiếp nhận 677 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến UBND tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỉnh đã xử lý và công khai 629 phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đang xử lý 48 trường hợp còn trong hạn quy định.      

   Thảo Lâm

.
.
.
.
.