Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

04:03, 12/03/2020

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ H.Thống Nhất đã quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng ngày càng tinh gọn.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng bộ H.Thống Nhất đã quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng ngày càng tinh gọn. Từ đó đã góp phần tạo cơ sở để công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Công chức tư pháp hành chính của xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) hỗ trợ tích cực người dân
Công chức tư pháp hành chính của xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) hỗ trợ tích cực người dân

* Giảm nhiều chức danh lãnh đạo

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ H.Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết, trước khi có Nghị quyết 18-NQ/TW, số lượng cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp và biên chế thuộc Huyện ủy gồm 6 đơn vị, với 35 biên chế và 7 hợp đồng; có 2 ban thuộc HĐND huyện với 2 trưởng ban và 2 phó ban; có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với 148 biên chế và 18 hợp đồng; có 6 cơ quan là Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, với 22 biên chế và 1 hợp đồng. Bên cạnh đó, toàn huyện có 10 xã, với 46 ấp; có 26 chi, Đảng bộ cơ sở; 1 ban quản lý dự án và 7 ban chỉ đạo.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, H.Thống Nhất đã tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Trong đó, đã sáp nhập Trường tiểu học Kim Đồng vào Trường THCS Hùng Vương; sáp nhập Trường tiểu học Lê Văn Tám vào Trường THCS Xuân Thiện để hình thành trường có 2 cấp học; giảm được 9 biên chế.

Sau khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, qua rà soát, sắp xếp  tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, huyện đã giảm 9 lãnh đạo. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 2 xã: Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh. Đồng thời thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Huyện cũng đã thực hiện bố trí kiêm nhiệm để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách. Cụ thể, toàn huyện đã có 32 cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm các chức danh cán bộ, công chức và những vị trí của người hoạt động không chuyên trách; có 34 người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp.

Ngoài ra, huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng phương án hợp nhất các ấp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Qua rà soát, có 13 ấp không đạt chuẩn về diện tích và dân số nên sẽ phải sáp nhập; dự kiến sau sáp nhập ở Thống Nhất còn 39 ấp.  

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, trong đó tập trung hướng về các xã, nhất là các chi bộ ấp nhằm đảm bảo công tác phát triển Đảng tại địa bàn dân cư, đủ số lượng đảng viên để thành lập chi ủy, đảm bảo sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở ấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Hiện nay 46/46 chi bộ ấp của H.Thống Nhất đều có chi ủy. Những năm qua, tất cả các chi bộ ấp đều được tổ chức Đảng cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Tiếp tục sắp xếp để tinh gọn bộ máy

Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy Thống Nhất, qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong huyện đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị được đồng bộ, thống nhất hơn do giảm dần đầu mối trung gian và tập trung được các nguồn lực, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn. Do đó, hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên. Tuy nhiên, qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở H.Thống Nhất cũng như nhiều địa phương khác cho thấy vẫn còn lúng túng do chưa có một số quy định cụ thể, rõ ràng hoặc có quy định không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Huy Du chia sẻ, khi thực hiện mô hình Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ huyện, nhiều việc có tính chất đồng nhất, như công tác cán bộ, đào tạo, tuyển dụng của chính quyền cũng như của Đảng đều được thực hiện xuyên suốt, có sự tham mưu cấp ủy kịp thời để thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác này. Tuy nhiên, mô hình này chỉ giảm được 1 chức danh lãnh đạo nhưng vẫn tồn tại song song 2 cơ quan, 2 con dấu, 2 trụ sở làm việc khác nhau. Vì vậy, người kiêm nhiệm đồng thời 2 chức danh này khá vất vả trong bố trí công việc, thời gian, vì lúc thì phải thực hiện nhiệm vụ của trưởng phòng, lúc thì trưởng ban.

Theo ông Du, phải có sự thống nhất, hướng dẫn cụ thể trong sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương để tránh lúng túng cho cơ sở và không để mỗi nơi làm mỗi kiểu. Những nơi thực hiện mô hình kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nên đưa các cơ quan, đơn vị về hoạt động trong cùng một trụ sở để lãnh đạo chung.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Bùi Thị Bích Thủy cho biết, trong thời gian tới, Thống Nhất sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo đề án Huyện ủy đã đề ra. Triển khai thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý để tinh gọn tổ chức bộ máy; giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những cán bộ kém năng lực và phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương Hằng

Tin xem nhiều