Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách xã hội cụ thể

Thảo Lâm
11:24, 17/04/2024

(ĐN) - Đảng đoàn HĐND tỉnh vừa có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 20-3-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 và Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại Hội nghị lần thứ tám về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" trên địa bàn Đồng Nai.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra một tờ trình, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực giáo dục trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: Thảo Lâm

 Theo đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kế hoạch nêu trên của Trung ương và tỉnh để đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, chính sách xã hội cụ thể hoặc lồng ghép trong các nghị quyết của HĐND tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đảng đoàn HĐND tỉnh cũng đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về chính sách xã hội thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến chính sách xã hội, việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Cùng với đó, tiếp tục góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách xã hội, nhất là trong các lĩnh vực người có công, dân số, lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, truyền thông, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều