Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng và mùa Xuân dân tộc

05:01, 28/01/2022

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời báo hiệu mùa Xuân đang về. Xuân của đất trời vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Xuân của lòng người rộn ràng, náo nức niềm vui. Xuân Nhâm Dần 2022 - Đảng Cộng sản Việt Nam 92 tuổi.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời báo hiệu mùa Xuân đang về. Xuân của đất trời vạn vật sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Xuân của lòng người rộn ràng, náo nức niềm vui. Xuân Nhâm Dần 2022 - Đảng Cộng sản Việt Nam 92 tuổi.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Mùa Xuân 1930, mùa Xuân Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng những điều kiện cho việc thành lập một chính đảng cộng sản ở Việt Nam. Cuối năm 1929, Người đã triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào dịp Tết Canh Ngọ năm 1930. Tại hội nghị này, các đại biểu sau khi nghe phân tích của Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng Việt Nam, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay khi Đảng chỉ có hơn 5  ngàn đảng viên hoạt động chủ yếu là bí mật, song đã lãnh đạo toàn dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một nửa nước được giải phóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, hơn 20 năm toàn dân tộc kiên cường “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với Đại thắng mùa Xuân 1975 non sông thân yêu thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  thăm Thụy Sĩ nhân dịp hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) và 30 năm hợp tác phát triển (1991-2021). Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Thụy Sĩ nhân dịp hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) và 30 năm hợp tác phát triển (1991-2021). Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: TTXVN

92 năm, một chặng đường dài lịch sử đầy thử thách, gian khổ và hy sinh, Đảng ta luôn là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thật đáng tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, hiện nay nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế từ 14 tỷ USD năm 1985 hiện nay đã tăng gấp hơn 17,4 lần, khoảng 240 tỷ USD năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đến nay còn dưới 6% cũng là con số vô cùng ấn tượng nếu nhớ rằng, năm 1993 tỷ lệ này là 58%. Đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tăng trưởng kinh tế cả năm chỉ đạt hơn 2,5%, song đây là mức thành công lớn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Đảng Cộng sản Việt Nam đang hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và nhân dân nhằm đề ra đường lối phát triển đất nước, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó, xác định đúng nội dung và phương thức hoạt động của Đảng, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, ngăn ngừa khuyết điểm. Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khẳng định quyết tâm của Đảng ta, nhằm từng bước khắc phục cho được một số tồn tại, yếu kém, bởi hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất, phai nhạt lý tưởng, lợi dụng chức quyền tham nhũng, lộng hành thu vén cá nhân cho bản thân và gia đình, nguy hiểm hơn là kết bè kéo cánh thành những nhóm lợi ích đục khoét của công, tàn phá đất nước đã và đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Lòng tin của nhân dân vào Đảng ngày càng tăng, nhân dân luôn luôn tin và mong muốn Đảng ta được xây dựng thật sự trong sạch và vững mạnh, một Đảng mà ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng là niềm tin lớn, niềm tin tuyệt đối của nhân dân. Nhân dân là hơi thở là nguồn sống bảo đảm cho sự sống còn của Đảng.

Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng (ảnh chụp ngày 24-1-2021). ẢNH: CÔNG NGHĨA
Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng (ảnh chụp ngày 24-1-2021). ẢNH: CÔNG NGHĨA

Đón chào Xuân mới Nhâm Dần 2022, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức tự giác, gương mẫu và bằng những hành động, việc làm cụ thể thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Mùa Xuân về là sự khởi đầu của một năm mới, trăm hoa đua nở, khoe sắc, là sự trỗi dậy đầy sức sống, ngọt ngào sắc hương. Sức Xuân đang lan tỏa, đang thổi luồng sinh khí trên khắp mọi miền đất nước. Hơn bao giờ hết lúc này đây, nhân dân ta, đất nước ta đang tràn đầy hy vọng Đảng thân yêu của chúng ta vững bước đi lên, mở ra những trang sử mới vẻ vang của dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc như ước nguyện cháy bỏng của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời.

Để Đảng, mùa Xuân, Dân tộc hòa chung vào không khí Xuân ấm áp, sắc Xuân tươi đẹp trong mọi nhà, trong toàn xã hội, một con đường rộng mở đang ở phía trước và cũng là con đường duy nhất đúng là hãy đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết, biến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là hiện thực như mùa Xuân đang về.

Nguyễn Thanh Hoàng

Tin xem nhiều