Báo Đồng Nai điện tử
En

54 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

10:09, 25/09/2022

(ĐN)- Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương cũng như nhu cầu của người dân.

(ĐN)- Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thông qua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương cũng như nhu cầu của người dân. Qua đó đã có 54 mô hình được xây dựng và hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo.

Đồng thời, thông qua cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã vận động nhân dân thực hiện trên 96 ngàn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa và nâng cấp 522,3km đường giao thông nông thôn và phát quang, dọn dẹp 656,9km các tuyến đường, trồng 470 ngàn cây xanh.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều