Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn về công tác dân tộc

09:09, 25/09/2022

(ĐN)- Sau 5 ngày (từ ngày 19 đến 23-9) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Ban Dân tộc tổ chức, 120 người làm công tác dân tộc đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.

(ĐN)- Sau 5 ngày (từ ngày 19 đến 23-9) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Ban Dân tộc tổ chức, 120 người làm công tác dân tộc đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.

Trước đó, các học viên đã được báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh, giảng viên Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) truyền đạt một số nội dung liên quan đến: pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trao đổi các vấn đề trong quá trình áp dụng thực tế chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Sông Thao

Tin xem nhiều