En

Điện lực Đồng Nai tăng cường công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện

12:03, 19/03/2023

Những năm gần đây, tình trạng mất điện trên diện rộng do các sự cố vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh xảy ra ngày càng tăng. Nhằm hạn chế tình trạng đáng lo ngại này và đảm bảo dòng điện vận hành luôn thông suốt, Điện Lực Đồng Nai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm có thể xảy ra.

Những năm gần đây, tình trạng mất điện trên diện rộng do các sự cố vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh xảy ra ngày càng tăng. Nhằm hạn chế tình trạng đáng lo ngại này và đảm bảo dòng điện vận hành luôn thông suốt, Điện Lực Đồng Nai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm có thể xảy ra.

Thực hiện: Văn Chính - Trần Nguyên

Tin xem nhiều