En

Cảnh báo mất an toàn từ những chuyến đò ngang vùng thượng nguồn sông Đồng Nai

07:12, 01/12/2022

Sông Đồng Nai, vùng thượng nguồn lại không hề heo hút. Chưa có cầu, nên việc qua lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào những chuyến đò ngang, và đi kèm với đó, là nguy cơ về an toàn sông nước.

Sông Đồng Nai, vùng thượng nguồn lại không hề heo hút. Chưa có cầu, nên việc qua lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào những chuyến đò ngang, và đi kèm với đó, là nguy cơ về an toàn sông nước.

Thực hiện: Xuân Lượng - Phước Bình

Tin xem nhiều