En

Công nhân lao động được hưởng lợi khi ở khu nhà trọ văn hóa

01:10, 23/10/2022

Thuê nhà ở các khu nhà trọ văn hóa, công nhân lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích, từ điều kiện sinh sống tốt hơn cho tới an ninh trật tự được đảm bảo.

Thuê nhà ở các khu nhà trọ văn hóa, công nhân lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích, từ điều kiện sinh sống tốt hơn cho tới an ninh trật tự được đảm bảo.

Thực hiện: Xuân Lượng - Ngọc Thành

Tin xem nhiều