En

Thanh long quá rẻ, nông dân cắn răng chặt bỏ vườn

06:08, 16/08/2022

Giá bán không bù giá thành sản xuất, nhiều nông dân trồng thanh long ở xã Xuân Hưng, H. Xuân Lộc đành cắn răng chặt bỏ vườn cây. Số còn lại dù ráng "gồng" nhưng không chắc chắn sẽ trụ lại được bao lâu.

Giá bán không bù giá thành sản xuất, nhiều nông dân trồng thanh long ở xã Xuân Hưng, H. Xuân Lộc đành cắn răng chặt bỏ vườn cây. Số còn lại dù ráng “gồng” nhưng không chắc chắn sẽ trụ lại được bao lâu.

Thực hiện: Xuân Lượng

Tin xem nhiều