En

"Nghiệp" lò rèn

06:06, 04/06/2022

Khi những sản phẩm công nghiệp áp đảo, thì bằng truyền thống và chất lượng, lò rèn ở Bửu Hòa vẫn đỏ lửa cùng những nhịp đập búa chói tai…

Khi những sản phẩm công nghiệp áp đảo, thì bằng truyền thống và chất lượng, lò rèn ở Bửu Hòa vẫn đỏ lửa cùng những nhịp đập búa chói tai…

Thực hiện: Xuân Lượng - Khánh Lộc

Tin xem nhiều