En

Thiết thực mô hình nhà sách "0 đồng"

06:09, 24/09/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn, tại H. Thống Nhất đã có nhiều cách làm sáng tạo để học sinh trên địa bàn có các thiết bị học tập tốt hơn.Trong đó, mô hình "Nhà sách 0 đồng" của Hội Phụ nữ xã Gia Tân 3 đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn, tại H. Thống Nhất đã có nhiều cách làm sáng tạo để học sinh trên địa bàn có các thiết bị học tập tốt hơn.Trong đó, mô hình “Nhà sách 0 đồng” của Hội Phụ nữ xã Gia Tân 3 đang nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Thực hiện: Bá Trực

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích