En

Nỗi lo đường dừng thu phí, không ai bảo trì

06:04, 07/04/2021

Sau khi dừng thu phí, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua Đồng Nai đã không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Thực trạng đó khiến các tuyến đường này nhanh xuống cấp, gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường.

Sau khi dừng thu phí, một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua Đồng Nai đã không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Thực trạng đó khiến các tuyến đường này nhanh xuống cấp, gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường.

Thực hiện: Xuân Lượng - Mộng Thúy

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều