En

Cầu Ghềnh cũ – mới

12:06, 27/06/2016

 Ngày 25-6, cầu Ghềnh mới hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụngsau gần 3 tháng xây dựng (từ 1-4). Để thi công cầu, chỉ tính riêng công nhân tại hiện trường có trên 250 người làm việc suốt ngày đêm.

Nguồn: BĐN
Tin xem nhiều