Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuống giống gần 9 ngàn ha cây ngắn ngày

09:05, 22/05/2023

Theo kế hoạch, vụ hè - thu năm nay, H.Cẩm Mỹ sẽ gieo trồng gần 9 ngàn ha cây ngắn ngày, nhiều nhất là cây bắp với gần 5,7 ngàn ha tại các xã Xuân Tây, Xuân Đông; cây lúa gần 750ha chủ yếu tại xã Sông Ray; cây hoa màu…

Theo kế hoạch, vụ hè - thu năm nay, H.Cẩm Mỹ sẽ gieo trồng gần 9 ngàn ha cây ngắn ngày, nhiều nhất là cây bắp với gần 5,7 ngàn ha tại các xã Xuân Tây, Xuân Đông; cây lúa gần 750ha chủ yếu tại xã Sông Ray; cây hoa màu…

Để hạn chế tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất, ngành chức năng khuyến cáo người dân tập trung xuống giống đồng loạt, đưa giống cây ngắn ngày, năng suất cao vào sản xuất. Thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện, ứng phó với sâu bệnh gây hại và có phương án về nước tưới. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cân đối lượng phân bón và thuốc trừ sâu bệnh trong quá trình canh tác.

Lê An

Tin xem nhiều