Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung phát triển dịch vụ du lịch

10:05, 18/05/2023

(ĐN)- UBND H.Vĩnh Cửu đã chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát, định hướng phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, hạ tầng thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại nhằm phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

(ĐN)- UBND H.Vĩnh Cửu đã chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát, định hướng phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, hạ tầng thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại nhằm phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

Trong đó, huyện xác định lấy lĩnh vực dịch vụ du lịch làm trọng tâm của sự phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Từng bước làm thay đổi thói quen, hành vi tiêu dùng theo hướng hiện đại. Đồng thời, huyện khuyến khích phát triển bền vững các loại hình thương mại - dịch vụ, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, hạ tầng kết nối du lịch phù hợp với điều kiện, đặc thù và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều