Trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động được nguồn nước tưới

Cập nhật lúc 22:18, Thứ Năm, 18/05/2023 (GMT+7)

(ĐN)- Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn, thời gian qua, H.Vĩnh Cửu đã tập trung xây dựng mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi.

Kết quả, có trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động nguồn nước tưới, tiêu nước. Nông dân ứng dụng tốt hệ thống tưới nước tiết kiệm, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng ở nông thôn cũng được tập trung đầu tư toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông nông thôn… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn; đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của nông thôn mới theo hướng giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, tạo môi trường sinh thái trong cộng đồng.

Ngọc Liên

.
.
;
.
.