Báo Đồng Nai điện tử
En

207 công trình xã hội hóa giao thông nông thôn

09:05, 22/05/2023

Trong 2 năm 2021 và 2022, H.Cẩm Mỹ triển khai tổng cộng 207 công trình xã hội hóa giao thông nông thôn. Đến nay, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 96 công trình.

Trong 2 năm 2021 và 2022, H.Cẩm Mỹ triển khai tổng cộng 207 công trình xã hội hóa giao thông nông thôn. Đến nay, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 96 công trình.

Tổng số nguồn vốn huy động đầu tư xã hội hóa giao thông nông thôn là 164 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ khoảng 58 tỷ đồng, ngân sách huyện khoảng 46 tỷ đồng, còn lại do người dân đóng góp.

Theo đánh giá của UBND huyện, công tác xã hội hóa giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được quan tâm, tập trung triển khai từ khâu đề xuất chủ trương, khảo sát thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu đến thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các dự án hoàn thành đã kết nối vào mạng lưới đường giao thông chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2023, các xã, thị trấn tiếp tục đăng ký thực hiện 121 dự án đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí khoảng 123 tỷ đồng. Huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành; đồng thời, hoàn thành các thủ tục khởi công xây dựng công trình đăng ký năm nay.

Ban Mai

 

Tin xem nhiều