Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển 16 sản phẩm OCOP

09:05, 08/05/2023

Tin từ Phòng Kinh tế H.Long Thành cho biết, đến nay huyện có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm).

Tin từ Phòng Kinh tế H.Long Thành cho biết, đến nay huyện có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Trong đó, tập trung ở Công ty CP Chăn nuôi và chế biến sữa Đồng Nai có 9 sản phẩm được chứng nhận đạt 4 sao, số sản phẩm còn lại của tịnh xá Ngọc Quang và Cơ sở Giò, chả Thu Bình.

 Phòng Kinh tế huyện đang hỗ trợ một số chủ thể hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP xem xét chứng nhận.

H.L

Tin xem nhiều