En

Định Quán có 26 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

08:04, 20/04/2023

(ĐN)- Tin từ UBND H.Định Quán cho biết, từ đầu năm đến nay, Định Quán hình thành được 4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gồm: chuỗi liên kết cá; lúa chất lượng cao; sản xuất bắp thương phẩm, bắp giống F1; sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chuối.

(ĐN)- Tin từ UBND H.Định Quán cho biết, từ đầu năm đến nay, Định Quán hình thành được 4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gồm: chuỗi liên kết cá; lúa chất lượng cao; sản xuất bắp thương phẩm, bắp giống F1; sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chuối.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 26 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chuỗi liên kết bao gồm các doanh nghiệp, HTX chủ động tham gia thực hiện trên các lĩnh vực trồng trọt (21 chuỗi), chăn nuôi (4 chuỗi) và thủy sản (1 chuỗi).

Ngọc Liên

Tin xem nhiều