En

348 hộ khai thác thủy sản cần được hỗ trợ để chuyển nghề

09:11, 24/11/2022

(ĐN)- Theo báo cáo của UBND H.Định Quán, toàn huyện hiện có 348 hộ làm các nghề te, đăng, lợp cần được hỗ trợ để chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Theo báo cáo của UBND H.Định Quán, toàn huyện hiện có 348 hộ làm các nghề te, đăng, lợp cần được hỗ trợ để chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

Trong đó, các địa phương tập trung đông các hộ khai thác thủy sản bị cấm là xã La Ngà có 201 hộ, xã Phú Cường có 68 hộ, xã Phú Ngọc có 53 hộ… UBND các xã trên đang tiếp tục thông báo cho các ngư dân có hợp đồng khai thác nghề, ngư cụ cấm để lập thủ tục hỗ trợ. Cụ thể, 6 xã gồm: La Ngà, Phú Ngọc, Phú Cường, Thanh Sơn, Gia Canh và Phú Lợi đang khẩn trương tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ theo quy định. Trên cơ sở hồ sơ thủ tục thẩm định của UBND các xã, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành hoàn tất thủ tục để kịp thời trình UBND tỉnh, Sở NN-PTNT xem xét thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ.

Đối với các ngư dân có hợp đồng khai thác nghề, ngư cụ cấm chưa thực hiện lập thủ tục hồ sơ theo quy định, UBND các xã tiếp tục thông báo, tuyên truyền, vận động lập hồ sơ thủ tục.

Lê Quyên

Tin xem nhiều