Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 101%

08:10, 03/10/2022

9 tháng của năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn H.Xuân Lộc là 387 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu cân đối 372 tỷ đồng, đạt hơn 97% so với dự toán tỉnh giao.

9 tháng của năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn H.Xuân Lộc là 387 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu cân đối 372 tỷ đồng, đạt hơn 97% so với dự toán tỉnh giao.

Theo đánh giá của huyện, từ đầu năm đến nay, các ngành có doanh thu tương đối trên địa bàn đều tăng tốt. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng hơn 4%, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 13%, thương mại - dịch vụ tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Dự kiến từ nay đến hết năm, huyện thu ngân sách thêm khoảng 70 tỷ đồng, nâng tổng thu đạt khoảng 120% kế hoạch năm.

Lê An

 

Tin xem nhiều