Báo Đồng Nai điện tử
En

Trảng Bom quyết tâm hoàn tất các tiêu chí đô thị loại IV năm 2024

09:09, 26/09/2022

Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho biết, địa phương hiện đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí và quyết tâm hoàn thành tất cả các tiêu chí đô thị loại IV trong năm 2024 để tiến tới thành lập TX.Trảng Bom sau năm 2025.

Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho biết, địa phương hiện đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí và quyết tâm hoàn thành tất cả các tiêu chí đô thị loại IV trong năm 2024 để tiến tới thành lập TX.Trảng Bom sau năm 2025.

Theo lãnh đạo huyện, kết quả đánh giá sơ bộ của địa phương đối với các tiêu chí đô thị loại IV huyện đạt 81/100 điểm (theo quy định tối thiểu đạt 75 điểm); đối với tiêu chí thị xã, huyện đạt 49/59 tiêu chí.

Đối với cấp xã, huyện đã rà soát 11 đơn vị để đánh giá hiện trạng so với tiêu chuẩn phường và kết quả 100% đơn vị đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số; 100% đơn vị không đạt tiêu chuẩn nước thải đô thị được thu gom, xử lý theo quy định. Ngoài ra, nhiều xã chưa đạt các tiêu chí: diện tích đường giao thông tính trên dân số, đất cơ sở mầm non và trung học phổ thông, đất cây xanh, cống thoát nước...

Huyện chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị rà soát và đề xuất danh mục dự án ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2025; ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình và tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị để các xã thực hiện, đồng thời huyện chọn 5 tuyến đường để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trong năm 2022.

Hoàng Lộc

 

Tin xem nhiều