Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 50 lò gạch đang hoạt động

09:10, 03/10/2022

Theo số liệu thống kê của H.Xuân Lộc, trên địa bàn huyện có 40 cơ sở với hơn 50 lò gạch đang hoạt động theo công nghệ Hoffman và Tuynel.

Theo số liệu thống kê của H.Xuân Lộc, trên địa bàn huyện có 40 cơ sở với hơn 50 lò gạch đang hoạt động theo công nghệ Hoffman và Tuynel.

Những năm qua, thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn, các ngành chức năng đã tuyên truyền chủ cơ sở sản xuất chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tài nguyên, làm sản phẩm có giá trị hơn; vận động các cơ sở sản xuất gạch nung chuyển sang vật liệu không nung hoặc chuyển đổi ngành khác phù hợp với điều kiện.

Thời gian tới, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất gạch trong tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng…; đồng thời, tiếp tục vận động chấm dứt, chuyển đổi ngành nghề đối với các cơ sở sản xuất gạch nung.

Tuệ Lâm

 

Tin xem nhiều