Báo Đồng Nai điện tử
En

100% cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng

08:10, 24/10/2022

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số H.Long Thành, hiện 100% cán bộ, công chức của địa phương đã thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo, kế toán các đơn vị được cấp chữ ký số giúp hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số H.Long Thành, hiện 100% cán bộ, công chức của địa phương đã thực hiện tiếp nhận, xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo, kế toán các đơn vị được cấp chữ ký số giúp hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.

Huyện đang đẩy mạnh truyền thông để người dân, các cơ quan, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng cho đội ngũ cấp xã. Tới đây, huyện sẽ đầu tư xây dựng trung tâm điều hành thông minh để quản lý, điều hành các hoạt động của huyện đạt hiệu quả hơn và thúc đẩy đổi số.       

L.A

Tin xem nhiều