Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường quản lý giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm

10:03, 30/03/2020

(ĐN)- Nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.Biên Hòa, UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan chức năng của thành phố rà soát, thống kê các điểm giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm chưa bảo đảm các quy định để có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời.

(ĐN)- Nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.Biên Hòa, UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan chức năng của thành phố rà soát, thống kê các điểm giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm chưa bảo đảm các quy định để có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thường xuyên và liên tục đối với các chợ về lĩnh vực kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm để có hướng xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Chủ tịch UBND các phường, xã; ban quản lý chợ thuộc trung tâm dịch vụ, công ích; các HTX quản lý chợ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng giết mổ lậu, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không đúng nơi quy định, các cơ sở gây ô nhiễm… mà không kịp thời báo cáo hoặc xử lý không triệt để trên địa bàn quản lý.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều