Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

10:03, 18/03/2020

(ĐN) - UBND H.Vĩnh Cửu đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn huyện.

(ĐN) - UBND H.Vĩnh Cửu đang tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch sản xuất nông nghiệp của các địa phương trên địa bàn huyện.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo phân vùng tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện đã hình thành được các vùng sản xuất nông sản chủ lực như bưởi, xoài, cam, quýt... tương đối tập trung trên địa bàn các xã: Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, góp phần thực hiện tốt công tác tái cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu phân bổ vùng sản xuất; nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng phát triển của địa phương.

Đến nay, hơn 500 ha diện tích cây trồng hiệu quả thấp đã được chuyển đổi sang các loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao hơn như: xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc, bưởi da xanh, bưởi Tân Triều, cam, quýt...         

  Thủy Mộc

Tin xem nhiều