Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn huyện có 102 dự án xã hội hóa giao thông nông thôn

10:09, 06/09/2019

(ĐN) - Theo thống kê, trong năm 2019, toàn huyện Thống Nhất có 102 dự án xã hội hóa giao thông với số vốn đầu tư trên 88 tỷ đồng.

(ĐN) - Theo thống kê, trong năm 2019, toàn huyện Thống Nhất có 102 dự án xã hội hóa giao thông với số vốn đầu tư trên 88 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 39 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ gần 20 tỷ đồng, phần còn lại do người dân đóng góp.

Đến nay, 16 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 15 dự án đang thi công, 34 dự án chuẩn bị khởi công, các dự án khác đang trong quá trình khảo sát, lập chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Vy Vy

Tin xem nhiều