Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 100 hécta điều và ca cao gia nhập cánh đồng lớn

09:09, 05/09/2019

(ĐN) - UBND huyện Trảng Bom cho biết, thực hiện các dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, năm nay, địa phương đã thực hiện tái canh, trồng mới 20 hécta điều và trồng mới hơn 80 hécta ca cao tại xã An Viễn.

(ĐN) - UBND huyện Trảng Bom cho biết, thực hiện các dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, năm nay, địa phương đã thực hiện tái canh, trồng mới 20 hécta điều và trồng mới hơn 80 hécta ca cao tại xã An Viễn.

Tổng số tiền hỗ trợ về giống, phân bón, hạ tầng cho diện tích trồng mới này là trên 2 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trảng Bom sẽ có hơn 650 hécta điều và 1 ngàn hécta ca cao tham gia các dự án cánh đồng lớn.

Để đạt được diện tích vùng nguyên liệu nói trên, ngoài vận động các hộ nông dân đang trồng điều tham gia các dự án cánh đồng lớn, địa phương có chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi đất trồng cao su, tràm kém hiệu quả sang trồng ca cao hoặc ca cao xen điều; hỗ trợ tái canh thay thế diện tích điều già cỗi.           

         Ban Mai

Tin xem nhiều