En

46 hộ dân có vườn cây tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

10:09, 09/09/2019

(ĐN) - Theo Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ - thương mại Bình Lộc, trên địa bàn xã Bình Lộc hiện có 46 hộ dân tham gia đăng ký dự án cánh đồng lớn chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, do Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ - thương mại Bình Lộc làm chủ đầu tư, với diện tích 69 hécta.

(ĐN) - Theo Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ - thương mại Bình Lộc, trên địa bàn xã Bình Lộc hiện có 46 hộ dân tham gia đăng ký dự án cánh đồng lớn chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, do Hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ - thương mại Bình Lộc làm chủ đầu tư, với diện tích 69 hécta.

Theo đó, những hộ dân tham gia dự án cánh đồng lớn theo tiêu chuẩn VietGAP phải bảo đảm đủ diện tích, đủ điều kiện kinh tế để đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn. Nhiều hộ tham gia dự án này đã phối hợp liên kết với các chủ vườn trong Tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc phục vụ khách du lịch tham quan, mang lại lợi nhuận cao.

Minh Quân

Tin xem nhiều