Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 1-6-2023

07:06, 01/06/2023

Hôm nay 1-6, tại Đồng Nai diễn ra các sự kiện: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tháng 5-2023; Lãnh đạo tỉnh nghe dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh…

Hôm nay 1-6, tại Đồng Nai diễn ra các sự kiện: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tháng 5-2023; Lãnh đạo tỉnh nghe dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Hải Hà

Tin xem nhiều