Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm bắt và xử lý hiệu quả các thông tin diễn ra ở địa phương

06:06, 01/06/2023

(ĐN)- Chiều 1-6, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(ĐN)- Chiều 1-6, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận tại buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU và lãnh đạo các đơn vị của tỉnh.

* Hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết, đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay H.Thống Nhất thực hiện đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu; đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đã thực hiện đạt và vượt 22/33 chỉ tiêu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Ban thường vụ Huyện ủy kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét nhiều vấn đề về công tác xây dựng Đảng; nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận, Đảng bộ H.Thống Nhất có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp từ sau nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Nổi bật là cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch khá tốt nên thu ngân sách năm nào của huyện cũng vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Tuy nhiên, huyện nên đánh giá lại lợi thế của địa phương để định hướng sự phát triển của huyện thời gian tới.

Tỷ lệ đảng viên của huyện bị kỷ luật 2 năm qua khá cao, chiếm gần 1% tổng số đảng viên của huyện.

Thống Nhất là huyện đặc thù về tôn giáo, những năm qua huyện có nhiều cố gắng trong phát triển đảng viên mới, luôn vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao nhưng tỷ lệ đảng viên hiện nay của huyện còn khá thấp, chỉ chiếm hơn 2% dân số toàn huyện, do đó huyện cần tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Một số ý kiến khác cho rằng, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có giải pháp để cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung giải pháp để tăng tỷ lệ vốn đầu tư công. Hiện nay, tỷ lệ vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đang có xu hướng giảm và chậm. Đồng thời huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở mức độ 3 và 4 để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội...

* Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác Tỉnh ủy, qua đó những chỉ tiêu chưa đạt thì có giải pháp để thực hiện cho đạt

Với những chỉ tiêu đã đạt phải tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng hơn, qua đó đảm bảo tất cả chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ này của huyện đều đạt và vượt.

Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực mà Thống Nhất đạt được qua 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đó rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện đã nhận diện được những hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Trong quá trình khắc phục những hạn chế, huyện phải chú ý thực hiện hiệu quả việc nắm bắt tình hình và xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả. Đồng thời phải chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện cũng cần cố gắng làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, xem công tác này yếu ở khâu nào thì khắc phục khâu đó.

Cùng với đó, huyện phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt chất lượng hiệu quả cao hơn về nhóm chỉ tiêu kinh tế và sức khỏe. Khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, chú ý phải thực chất, lấy chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao là tiêu chí quan trọng nhất.

Nếu huyện xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế chính của địa phương thì phải làm nông nghiệp phải hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra giá trị cao nhất cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của huyện còn thấp nên phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Huyện cũng cần tính toán quy hoạch logistic, nhưng phải làm thật bài bản, vĩ mô để khai thác lợi thế của địa phương gần sân bay Long Thành.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc
Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, Thống Nhất là huyện có hơn 87% dân số theo các tôn giáo (chủ yếu là đạo Công giáo), do vậy phải huy động sức mạnh tôn giáo cùng tham gia phát triển mạnh mẽ vùng đất này. Thống Nhất rất có lợi thế về du lịch, huyện cần có ngay nghị quyết chuyên đề về du lịch và phát triển từ du lịch.

Huyện cũng cần quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, đón đầu sự phát triển thời gian tới của huyện. Quan tâm phát triển đảng viên mới; thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, HTX. Chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đề ra.

Những kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo để có đường hướng, tạo điều kiện cho huyện phát triển.

Phương Hằng

Tin xem nhiều